Algemene voorwaarden

Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van Bij Cora

gevestigd te Honselersdijk en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel in Den Haag onder nummer 63900513 BTW nummer NL179713577B01.

 

Algemeen

Deze voorwaarden zijn van toepassing op de aangeboden artikelen in de online shop van Bij Cora. Met koper wordt de wederpartij van Bij Cora aangeduid; degene die van Bij Cora koopt en/of geleverd krijgt.

Door uw bestelling via onze online shop www.bijcora.nl verklaart u zich akkoord met de verkoop, leverings- en betalingsvoorwaarden.

 

Prijzen

Alle in de online shop en in deze leveringsvoorwaarden vermelde prijzen zijn in Euro’s en inclusief BTW. Kopers uit Landen van de Europese Unie betalen de artikelprijs inclusief  21% BTW. Bij Cora is gerechtigd om prijzen in de webshop te wijzigen, zonder voorafgaande schriftelijke mededeling aan kopers.

 

Levering/levertijd

Levering geschiedt op het adres dat de koper heeft opgegeven in de webshop of schriftelijk via post of E-mail. De verantwoordelijkheid voor het juist of volledig opgeven van het afleveradres ligt bij koper. Bestelde artikelen zullen na ontvangst van de betaling zo spoedig mogelijk worden toegestuurd. Bestellingen worden alleen geaccepteerd met betaling vooraf, via overmaking ideal of bij afhalen. De wet kopen op afstand zegt dat, de maximale levertijd 30 dagen bedraagt tenzij anders overeengekomen.

Doorgaans geldt een leveringstermijn van 2 werkdagen na ontvangst van de betaling. Overschrijding van de aangegeven leveringstermijn geeft koper niet het recht op enige schadevergoeding. Indien de levertijd niet haalbaar is zal de verkoper de consument hier tijdig van op de hoogte stellen en de mogelijkheid bieden om de overeenkomst te ontbinden of een nieuwe levertijd overeen te komen. Reeds betaalde bedragen zullen bij ontbinding binnen 30 dagen teruggestort worden. De levertijd gaat in op het moment dat de door koper verschuldigde som bij Bij Cora is ontvangen.

 

Annuleren van een order.

De koper kan een transactie binnen 24 uur na het tijdstip van de bestelling annuleren en/of wijzigen door per e-mail hiervan melding te maken. Bij Cora heeft het recht om bij annulering kosten in rekening te brengen. Dit is 2,00 euro administratie kosten, eventuele verzendkosten plus de kosten voor Ideal , indien de klant al via deze methode betaald heeft en annuleert.

 

Deellevering

Indien bestelde artikelen onverhoopt niet voorradig mochten zijn, zal koper hiervan per omgaande op de hoogte worden gesteld. Als dan zal met koper worden besproken of de gehele levering opschort tot de ontbrekende artikelen weer voorradig zijn, dan wel dat levering van de ontbrekende artikelen op een later tijdstip zal plaatsvinden. Bij Cora zal in het geval van deellevering de verzendkosten op zich nemen.

 

Verzendkosten

Brievenbuspost: via een enveloppe volgbaar via track trace €3.95

Pakketpost 0 tot 10 kg: volgbaar via track en trace €6.95. Bij Cora is niet verantwoordelijk voor het zoekraken, diefstal of beschadigen van bestellingen verzonden via de brievenbuspost of pakketpost van PostNL. Bij Cora zorgt ervoor dat uw bestelling goed en veilig verpakt word en levert ze af bij een vestiging van PostNL.

 

Kwaliteit

Producten uit de webshop van Bij Cora zijn van hoogwaardige kwaliteit en voldoen aan alle eisen en normen waaraan producten moeten voldoen die verkocht worden binnen de Europese Unie. Bij normaal gebruik waarvoor het product bedoeld is, leveren de producten geen gevaar op voor de gebruiker en/of haar omgeving. Bij Cora is niet aansprakelijk voor enige schade, verlies, fysiek, mentaal of materieel, na of tijdens gebruik van door Bij Cora verkochte goederen. Werkelijke kleuren kunnen afwijken van het geen op de monitor van koper weergegeven wordt.

 

Gebreken

De koper dient de gekochte producten bij aflevering – of zo spoedig mogelijk daarna als mogelijk – te (laten) onderzoeken. Hierbij dient de koper na te gaan of het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt, te weten: – of de juiste producten zijn geleverd; – of de afgeleverde producten voor wat betreft kwantiteit overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen; – of de afgeleverde producten voldoen aan de overeengekomen kwaliteitseisen of – indien deze ontbreken – aan de eisen die gesteld mogen worden voor een normaal gebruik en/of handelsdoeleinden; Worden zichtbare gebreken of tekorten geconstateerd, dan dient de koper deze binnen 24 uur na levering schriftelijk of via mail aan Bij Cora te melden. Niet-zichtbare gebreken dient de koper binnen drie dagen na ontdekking, en uiterlijk binnen een maand na aflevering schriftelijk of via mail te melden aan Bij Cora. Zaken kunnen slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming van Bij Cora worden geretourneerd.

 

Recht van retour

Bij aankoop via onze webshop, heeft de consument recht van retour binnen 7 werkdagen na levering van het product. U kunt via cora@bijcora.nl een Retour/Omruil formulier aanvragen. Zonder opgave van reden kan de consument een product retourneren waarbij de aankoopprijs terug word betaald. De kosten voor het retour sturen van het product zijn voor de consument, Bij Cora heeft het recht om bij een retour zending kosten in rekening te brengen. Dit betreft 2,00 euro administratie kosten, eventuele verzendkosten, en de kosten voor Ideal , indien de klant al via deze methode betaald heeft en de zending retour zend.

Voorwaarden: Het product mag niet gebruikt  zijn en nog verkoopbaar. Het moet onbeschadigd, en compleet zijn en in de originele verpakking graag retour zenden in de originele pakketdoos of enveloppe. Het recht van retour geldt niet voor aankopen die speciaal zijn besteld. Het recht van retour geldt niet voor een dienst waarmee de verkoper met instemming van de consument is begonnen voordat de afkoelingsperiode is verstreken. Het aankoopbedrag zal dan binnen 30 dagen worden gecrediteerd met inhouding van de verzendkosten en administratie kosten, deze komen dan voor rekening van de klant.

 

Betalen

Betaling van uw bestelling is mogelijk via bank/giro-overschrijving ,paypal,  Ideal of contant . Na ontvangst van een bestelling stuurt Bij Cora een bevestigings email aan koper. Het aankoopbedrag dient o.v.v. het ordernummer binnen 5 dagen te zijn bijgeschreven op Rabobank Bank rekeningnummer NL37RABO0306213451 t.n.v. Bij Cora te Honselersdijk. Vanaf het moment dat het verschuldigde bedrag op de rekening van Bij Cora is ontvangen, wordt de bestelling verwerkt.

 

Beheer van persoonsgegevens gegevens (Privacy policy)

Algemeen: Bij Cora respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens om de bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Voor het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming. Bij Cora zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling. Gebruik van NAW Gegevens: Bij Cora gebruikt de verzamelde gegevens om haar klanten de volgende diensten te leveren: Als u een bestelling plaatst, hebben we uw naam, e-mailadres en afleveradres nodig om uw bestelling uit te voeren.

Om het winkelen bij Bij Cora zo aangenaam mogelijk te laten zijn, slaan wij met uw toestemming uw persoonlijke gegevens en de gegevens met betrekking tot uw bestelling en het gebruik van onze diensten op. Hierdoor kunnen wij bij de website Bij Cora u artikelen aanbevelen die u mogelijk interessant vindt. Gegevens over het gebruik van onze site en de feedback die we krijgen van onze bezoekers helpen ons om onze site verder te ontwikkelen en te verbeteren.  Bij Cora verkoopt uw gegevens niet. De door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Uw persoonlijke gegevens zijn veilig bij Bij Cora. Wij waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt en wij zullen daarom uiterst zorgvuldig met uw gegevens omgaan. Uw gegevens zullen te allen tijde worden beschermd en vertrouwelijk worden behandeld Toepasselijk recht en jurisdictie Op alle rechtsbetrekkingen tussen de opdrachtnemer en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen, voor zover behorend tot de competentie van de arrondissementsrechtbank, zullen in eerste instantie worden berecht door de bevoegde rechter te Rotterdam.

 

Bij Cora – ©opyright

De inhoud en vormgeving van Bij Cora (hieronder begrepen de teksten,foto’s en de lay-out) mag niets worden overgenomen.

Dit houdt in dat de informatie, plaatjes, foto’s en de lay-out en de overige dingen niet mogen worden overgenomen en verspreid.